Back to Top
 


Majsmarken 1. 9500 Hobro
Telefon 40 79 56 62.
Email: helle@helleroed.dk

 

Zoneterapiens Effekt på Skrigeture hos Spædbørn.


Over en 4 årig periode har en gruppe zoneterapeuter fra Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ), Speciallæge i Børnesygdomme Olav Bennedbæk og FDZ´s Forskningsråd v. Leila Eriksen arbejdet med projektet "Zoneterapiens Effekt på Skrigeture hos Spædbørn". Den statistiske analyse er udarbejdet af lektor Ph.D Søren Lundbye-Christensen, Aalborg Universitet. Formålet med projektet er at belyse, hvorvidt zoneterapi har effekt på skrigeture hos spædbørn. Skrigeture hos spædbørn benævnes ofte spædbørnskolik, men der findes ikke en klar definition af fænomenet spædbørnskolik, hvorfor der er anvendt den mere enkle betegnelse skrigeture hos spædbørn.

Projektet er gennemført ved at sammenligne tre forskellige behandlingsformer på skrigeture hos 30 spædbørn i alderen 1-3 måneder der græder mindst 1 1/2 time i døgnet. Først er børnene undersøgt ved børnelægen for at udelukke kendte årsager til skrigeture og herefter er der ved lodtrækning tilbudt et af 3 forløb:

  • Zoneterapi direkte rettet mod skrigeture hos spædbørn (mĂĄlrettet).
  • Zoneterapi ikke direkte mĂĄlrettet mod skrigeture.
  • Traditionel lægebehandling.
Zoneterapien bestod af trykmassage af fastlagte punkter på barnets fødder. Formålet med at have 2 zoneterapigrupper var at sammenligne effekten af behandling af kendte virksomme punkter overfor effekten af andre udvalgte punkter for dermed at undersøge og udvikle zoneterapien på traditionel forskningsvis.

Forløbet hos zoneterapeut bestod af 4 behandlinger over en 2 ugers periode. Hos børnelæ­gen er der før og efter det enkelte behandlingsforløb udført statusundersøgelse med udfyldelse af spørgeskema og fastlæggelse af antallet af skrigetimer. Registrering af antal skrigetimer er foretaget af forældrene, børnelægen og zoneterapeuterne. Forældrene har under hele forløbet udfyldt dagbog 3 gange i døgnet med antal skrigetimer.

Projektbeskrivelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Viborg og Nordjyllands amter. Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling har anbefalet projektet. Desuden er Registertilsynet orienteret om projektet. Projektet er finansieret via private fonde.

Resultatet af undersøgelsen er:

Behandlingen hos zoneterapeut er signifikant bedre end den traditionelle lægebehandling. Behandlingseffekten er målt ved antal skrigetimer pr. døgn og succesfuld behandling defineres som mindre end eller lig med 1/2 times gråd pr. døgn ved den afsluttende kontrol.

Der var ikke signifikant forskel på de 2 zoneterapi-grupper, men uanset om man ser på antallet af skrigetimer eller forældrenes tilfredshed med behandlingen, er den målrettede zoneterapi tilsyneladende bedre end den ikke målrettede.

Projektgruppen konkluderer at der er behov for yderligere forskning i zoneterapi.

Læs rapporten her:Kolikrapport.pdf (fylder 500kb)
 
 
 
 

Kursuscenteret Helle Roed. Majsmarken 1. 9500 Hobro 
Telefon 40 79 56 62. - CVR: 14027777 - Email helle@helleroed.dk