Back to Top
 


Majsmarken 1. 9500 Hobro
Telefon 40 79 56 62.
Email: helle@helleroed.dk

 

Zoneterapiens Effekt pü Skrigeture hos SpÌdbørn.


Over en 4 ürig periode har en gruppe zoneterapeuter fra Forenede Danske Zoneterapeuter (FDZ), SpeciallÌge i Børnesygdomme Olav BennedbÌk og FDZ´s Forskningsrüd v. Leila Eriksen arbejdet med projektet "Zoneterapiens Effekt pü Skrigeture hos SpÌdbørn". Den statistiske analyse er udarbejdet af lektor Ph.D Søren Lundbye-Christensen, Aalborg Universitet. Formület med projektet er at belyse, hvorvidt zoneterapi har effekt pü skrigeture hos spÌdbørn. Skrigeture hos spÌdbørn benÌvnes ofte spÌdbørnskolik, men der findes ikke en klar definition af fÌnomenet spÌdbørnskolik, hvorfor der er anvendt den mere enkle betegnelse skrigeture hos spÌdbørn.

Projektet er gennemført ved at sammenligne tre forskellige behandlingsformer pü skrigeture hos 30 spÌdbørn i alderen 1-3 müneder der grÌder mindst 1 1/2 time i døgnet. Først er børnene undersøgt ved børnelÌgen for at udelukke kendte ürsager til skrigeture og herefter er der ved lodtrÌkning tilbudt et af 3 forløb:

  • Zoneterapi direkte rettet mod skrigeture hos spĂŚdbørn (mĂĽlrettet).
  • Zoneterapi ikke direkte mĂĽlrettet mod skrigeture.
  • Traditionel lĂŚgebehandling.
Zoneterapien bestod af trykmassage af fastlagte punkter pü barnets fødder. Formület med at have 2 zoneterapigrupper var at sammenligne effekten af behandling af kendte virksomme punkter overfor effekten af andre udvalgte punkter for dermed at undersøge og udvikle zoneterapien pü traditionel forskningsvis.

Forløbet hos zoneterapeut bestod af 4 behandlinger over en 2 ugers periode. Hos børnelÌ­gen er der før og efter det enkelte behandlingsforløb udført statusundersøgelse med udfyldelse af spørgeskema og fastlÌggelse af antallet af skrigetimer. Registrering af antal skrigetimer er foretaget af forÌldrene, børnelÌgen og zoneterapeuterne. ForÌldrene har under hele forløbet udfyldt dagbog 3 gange i døgnet med antal skrigetimer.

Projektbeskrivelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske KomitÊ for Viborg og Nordjyllands amter. Sundhedsstyrelsens Rüd vedrørende Alternativ Behandling har anbefalet projektet. Desuden er Registertilsynet orienteret om projektet. Projektet er finansieret via private fonde.

Resultatet af undersøgelsen er:

Behandlingen hos zoneterapeut er signifikant bedre end den traditionelle lÌgebehandling. Behandlingseffekten er mült ved antal skrigetimer pr. døgn og succesfuld behandling defineres som mindre end eller lig med 1/2 times grüd pr. døgn ved den afsluttende kontrol.

Der var ikke signifikant forskel pĂĽ de 2 zoneterapi-grupper, men uanset om man ser pĂĽ antallet af skrigetimer eller forĂŚldrenes tilfredshed med behandlingen, er den mĂĽlrettede zoneterapi tilsyneladende bedre end den ikke mĂĽlrettede.

Projektgruppen konkluderer at der er behov for yderligere forskning i zoneterapi.

LĂŚs rapporten her:Kolikrapport.pdf (fylder 500kb)
 
 
 
 

Kursuscenteret Helle Roed. Majsmarken 1. 9500 Hobro 
Telefon 40 79 56 62. - CVR: 14027777 - Email helle@helleroed.dk