Back to Top
 


Majsmarken 1. 9500 Hobro
Telefon 40 79 56 62.
Email: helle@helleroed.dk

 

Handelsbetingelser.


Tilmelding
Du kan tilmelde dig et kursus ved at henvende dig til Helle Roed Kursuscenter enten telefonisk,pr. mail eller ved at udfylde formularen på vores hjemmeside. Se i kursusoversigten, hvad prisen på kurset er. Offentlige kunder skal ved bestilling angive deres EAN nummer. Der kan opkræves et gebyr på 100 kr. for betaling med EAN. Offentlige kunder kan kun tilmelde sig pr. mail eller telefonisk.

Betaling
Du kan kun deltage i kurset, hvis det er betalt. Du kan betale med kreditkort ved de kurser, som tilbyder dette i forbindelse med tilmeldingsprocessen eller ved at betale den fremsendte faktura. Seneste betalingsdato fremgĂĄr af den fremsendte faktura. Husk tydeligt navn og kursusnummer ved indbetaling.
Betalingen omfatter med mindre andet er oplyst kursusbeskrivelsen: kursusmaterialer, forplejning dvs. mad, kaffe, the, vand og frugt. Andre typer af materialer, f.eks. bøger eller maskiner som benyttes til behandlingen, kan typisk købes i forbindelse med kurset.
Ved for sen betaling risikerer du at blive placeret bag eventuelle andre kunder som måtte stå på venteliste. Hvis der skal udsendes en rykker for betaling kan der tillægges et rykkergebyr på 50 kr.

Betaling forfalder ved udløb af fortrydelsesretten, dog senest 14 dage før kursusstart. Ved tilmelding inden for de sidste 14 dage før kursusstart, forfalder betaling med det samme.

Afbestilling
Afbestilling af kurser skal ske til Helle Roed Kursuscenter. Ved afbestilling beregnes følgende gebyrer:

  • Afbestilling efter 14 dages fortrydelse og tidligere end 90 dage før kursusstart refunderes det betalte beløb minus et gebyr kr. 500,-

  • Afbestilling efter 14 dages fortrydelse og mellem 30 og 60 dage før kursusstart refunderes 50% af det betalte beløb.

  • Afbestilling efter 14 dages fortrydelse og mindre end 30 dage før kursusstart refunderes kursusafgiften ikke.

Tilmelding til et kursus er bindende, og kurset ikke kan refunderes, hvis du bliver syg eller ikke kan deltage. Du kan dog overdrage din plads til en anden person efter aftale med Helle Roed kursuscenter.

Aflysning
Hvis et kursus må aflyses refunderes det indbetalte beløb. Helle Roed Kursuscenter forbeholder sig ret til at aflyse eller flytte et kursus, hvis der ikke er tiltrækkelig med tilmeldinger. Hvis et kursus må flyttes, f.eks. på grund af sygdom hos underviseren, og du ikke har mulighed for at deltage på den dato kurset flyttes til, kan du få dine penge tilbage. Hvis du har accepteret den nye dato, gælder reglerne for afbestilling.

Overnatning
Vi har desværre ikke mulighed for at formidle overnatning forbindelse med kurserne, men henviser til hoteller, moteller eller private muligheder i området.

Ansvar
Hverken Helle Roed Kursuscenter eller ansatte undervisere kan bringes til ansvar over for behandlinger, rĂĄd eller andet som du giver dine kunder.

Fortrydelse
Fortryder du din tilmelding, kan du indenfor 14 dage melde fra og fĂĄ refunderet evt. indbetaling.

Hvis du bestiller et kursus 14 dage inden kursusstart bortfalder din fortrydelsesret.

Personlige data (GDPR)
Vi gemmer dine oplysninger - navn, adresse, telefonnummer, e-mail, tilmelding pĂĄ kurser samt
betalinger heraf. Vi bruger dine oplysninger til at sørge for, at du får informationer om deltagelse på
det kursus, du har købt plads på. Ydermere til at informere dig, hvis uforudsete problemer skulle
opstĂĄ og/eller kurset eller arrangementet mĂĄ flyttes til en anden dato eller aflyses. Vi opbevarer
dine informationer i overensstemmelse med bogføringsloven. Vi kan også benytte dine
informationer til at sende dig tilbud om andre kurser eller arrangementer med mindre du meddeler
os at du ikke ønsker at modtage dette. Vi videregiver eller videresælger ikke dine oplysninger til
tredje part.

Der udsendes en deltagerliste til andre som har tilmeldt sig samme hold.
 
Du har som registreret en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med. Dine rettigheder omfatter
følgende:
 
1. Du har ret til at fĂĄ indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formĂĄl
vi behandler oplysningerne, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.
2. Du har ret til at fĂĄ berigtiget urigtige personoplysninger om dig.
3. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.
4. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan
at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.
5. Du har ret til sĂĄkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os, for sĂĄ
vidt angĂĄr de personoplysninger, som vi har indsamlet pĂĄ baggrund af dit samtykke, eller
fordi vi skal bruge personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig.
6. SĂĄfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine
personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke, hvorefter
personoplysningerne indsamlet pĂĄ baggrund af dit samtykke vil blive slettet.
 
Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, skal du henvende dig på
den e-mail, der stĂĄr i brevhovedet.
 
Vi bestræber os på at gøre alt for at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af
personoplysninger. hvis du på trods heraf ønsker at klage, kan dette ske til Datatilsynet
(www.datatilsynet.dk).

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer samt force majeure lignende forhold.

Moms
Undervisningen er ikke momspligtig.

Priser
Alle priser er angivet i danske kroner. (DKK)

Kursusbevis
Alle kursister fĂĄr et kursusbevis for gennemførelse af kurset, hvis man har fulgt undervisningen.  

 

 
 
 
 

Kursuscenteret Helle Roed. Majsmarken 1. 9500 Hobro 
Telefon 40 79 56 62. - CVR: 14027777 - Email helle@helleroed.dk